KEMPINSKI GRAND ARENA BANSKO / 5* / BANSKO

НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК

10.12.2021
22.12.2021

23.12.2021
27.12.2021

28.12.2021
01.01.2022

02.01.2022
05.03.2022

06.03.2022
10.03.2022

11.03.2022
12.03.2022

13.03.2022
17.03.2022

18.03.2022
19.03.2022

20.03.2022
02.04.2022

ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК ЗА ВРЕМЕ ВИКЕНД ИЛИ ПРЕКУ НЕДЕЛА

DELUXE TOWN VIEW

ПРЕКУ НЕДЕЛА

DOUBLE ROOM

100.1

218.9

361.9

210.1

163.9

182.6

136.4

182.6

136.4

SINGLE ROOM

91.3

201.3

344.3

191.4

146.3

163.9

118.8

163.9

118.8

DBL 1+1 CHD (6-11,99)

100.1

218.9

361.9

210.1

163.9

182.6

136.4

182.6

136.4

SGL 1+1 CHD (0-5,99)

91.3

201.3

344.3

191.4

146.3

163.9

118.8

163.9

118.8

DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

118.8

246.4

389.4

237.6

191.4

210.1

163.9

210.1

163.9

DBL 2+1 CHD (0-5,99)

100.1

218.9

361.9

210.1

163.9

182.6

136.4

182.6

136.4

DBL 2+1 CHD (6-11,99)

118.8

246.4

389.4

237.6

191.4

210.1

163.9

210.1

163.9

Weekend

DOUBLE ROOM

136.4

218.9

361.9

256.3

163.9

182.6

136.4

182.6

136.4

SINGLE ROOM

118.8

201.3

344.3

237.6

146.3

163.9

118.8

163.9

118.8

1+1 CHD (0-5,99)

118.8

201.3

344.3

237.6

146.3

163.9

118.8

163.9

118.8

1+1 CHD (6-11,99)

204.6

328.3

542.8

384.4

245.8

273.9

204.6

273.9

204.6

1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

232.1

355.8

570.3

411.9

273.3

301.4

232.1

301.4

232.1

2+1 CHD (0-5,99)

136.4

218.9

361.9

256.3

163.9

182.6

136.4

182.6

136.4

2+1 CHD (6-11,99)

163.9

246.4

389.4

283.8

191.4

210.1

163.9

210.1

163.9

DELUXE MOUNTAIN VIEW

ПРЕКУ НЕДЕЛА

DOUBLE ROOM

108.9

237.6

380.6

228.8

182.6

201.3

155.1

201.3

155.1

SINGLE ROOM

100.1

218.9

361.9

210.1

163.9

182.6

136.4

182.6

136.4

DBL 1+1 CHD (6-11,99)

108.9

237.6

380.6

228.8

182.6

201.3

155.1

201.3

155.1

SGL 1+1 CHD (0-5,99)

100.1

218.9

361.9

210.1

163.9

182.6

136.4

182.6

136.4

DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

127.6

265.1

408.1

256.3

210.1

228.8

182.6

228.8

182.6

DBL 2+1 CHD (0-5,99)

108.9

237.6

380.6

228.8

182.6

201.3

155.1

201.3

155.1

DBL 2+1 CHD (6-11,99)

127.6

265.1

408.1

256.3

210.1

228.8

182.6

228.8

182.6

Weekend

DOUBLE ROOM

155.1

237.6

380.6

273.9

182.6

201.3

155.1

201.3

155.1

SINGLE ROOM

136.4

218.9

361.9

256.3

163.9

182.6

136.4

182.6

136.4

1+1 CHD (0-5,99)

136.4

218.9

361.9

256.3

163.9

182.6

136.4

182.6

136.4

1+1 CHD (6-11,99)

232.65

356.4

570.9

410.85

273.9

301.95

232.65

301.95

232.65

1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

260.15

383.9

598.4

438.35

301.4

329.45

260.15

329.45

260.15

2+1 CHD (0-5,99)

155.1

237.6

380.6

273.9

182.6

201.3

155.1

201.3

155.1

2+1 CHD (6-11,99)

182.6

265.1

408.1

301.4

210.1

228.8

182.6

228.8

182.6

EXECUTIVE ROOM

ПРЕКУ НЕДЕЛА

DOUBLE ROOM

127.6

256.3

399.3

246.4

201.3

218.9

173.8

218.9

173.8

SINGLE ROOM

118.8

237.6

380.6

228.8

182.6

201.3

155.1

201.3

155.1

DBL 1+1 CHD (6-11,99)

127.6

256.3

399.3

246.4

201.3

218.9

173.8

218.9

173.8

SGL 1+1 CHD (0-5,99)

118.8

237.6

380.6

228.8

182.6

201.3

155.1

201.3

155.1

DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

146.3

283.8

426.8

273.9

228.8

246.4

201.3

246.4

201.3

DBL 2+1 CHD (0-5,99)

127.6

256.3

399.3

246.4

201.3

218.9

173.8

218.9

173.8

DBL 2+1 CHD (6-11,99)

146.3

283.8

426.8

273.9

228.8

246.4

201.3

246.4

201.3

Weekend

#colspan##colspan#

DOUBLE ROOM

173.8

256.3

399.3

292.6

201.3

218.9

173.8

218.9

173.8

SINGLE ROOM

155.1

237.6

380.6

273.9

182.6

201.3

155.1

201.3

155.1

1+1 CHD (0-5,99)

155.1

237.6

380.6

273.9

182.6

201.3

155.1

201.3

155.1

1+1 CHD (6-11,99)

260.7

384.45

598.95

438.9

301.95

328.35

260.7

328.35

260.7

1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

288.2

411.95

626.45

466.4

329.45

355.85

288.2

355.85

288.2

2+1 CHD (0-5,99)

173.8

256.3

399.3

292.6

201.3

218.9

173.8

218.9

173.8

2+1 CHD (6-11,99)

201.3

283.8

426.8

320.1

228.8

246.4

201.3

246.4

201.3

JUNIOR SUITE TOWN VIEW

ПРЕКУ НЕДЕЛА

SINGLE ROOM

136.4

256.3

399.3

246.4

201.3

218.9

173.8

218.9

173.8

JUNIOR SUITE 2 AD

146.3

273.9

416.9

265.1

218.9

237.6

191.4

237.6

191.4

JUS2 1+1 CHD (6-11,99)

146.3

273.9

416.9

265.1

218.9

237.6

191.4

237.6

191.4

SGL 1+1 CHD (0-5,99)

136.4

256.3

399.3

246.4

201.3

218.9

173.8

218.9

173.8

JUS2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

165

301.4

444.4

292.6

246.4

265.1

218.9

265.1

218.9

JUS2 2+1 CHD (0-5,99)

146.3

273.9

416.9

265.1

218.9

237.6

191.4

237.6

191.4

JUS2 2+1 CHD (6-11,99)

165

301.4

444.4

292.6

246.4

265.1

218.9

265.1

218.9

Weekend

JUNIOR SUITE 2 AD

191.4

273.9

416.9

311.3

218.9

237.6

191.4

237.6

191.4

SINGLE ROOM

173.8

256.3

399.3

292.6

201.3

218.9

173.8

218.9

173.8

1+1 CHD (0-5,99)

173.8

256.3

399.3

292.6

201.3

218.9

173.8

218.9

173.8

1+1 CHD (6-11,99)

287.1

410.85

625.35

466.95

328.35

356.4

287.1

356.4

287.1

1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

314.6

438.35

652.85

494.45

355.85

383.9

314.6

383.9

314.6

2+1 CHD (0-5,99)

191.4

273.9

416.9

311.3

218.9

237.6

191.4

237.6

191.4

2+1 CHD (6-11,99)

218.9

301.4

444.4

338.8

246.4

265.1

218.9

265.1

218.9

JUNIOR SUITE MOUNTINE VIEW

ПРЕКУ НЕДЕЛА

SINGLE ROOM

146.3

273.9

416.9

265.1

218.9

237.6

191.4

237.6

191.4

JUNIOR SUITE 2 AD

155.1

292.6

435.6

283.8

237.6

256.3

210.1

256.3

210.1

JUS2 1+1 CHD (6-11,99)

155.1

292.6

435.6

283.8

237.6

256.3

210.1

256.3

210.1

SGL 1+1 CHD (0-5,99)

146.3

273.9

416.9

265.1

218.9

237.6

191.4

237.6

191.4

JUS2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

173.8

320.1

463.1

311.3

265.1

283.8

237.6

283.8

237.6

JUS2 2+1 CHD (0-5,99)

155.1

292.6

435.6

283.8

237.6

256.3

210.1

256.3

210.1

JUS2 2+1 CHD (6-11,99)

173.8

320.1

463.1

311.3

265.1

283.8

237.6

283.8

237.6

Weekend

JUNIOR SUITE 2 AD

210.1

292.6

435.6

328.9

237.6

256.3

210.1

256.3

210.1

SINGLE ROOM

191.4

273.9

416.9

311.3

218.9

237.6

191.4

237.6

191.4

1+1 CHD (0-5,99)

191.4

273.9

416.9

311.3

218.9

237.6

191.4

237.6

191.4

1+1 CHD (6-11,99)

315.15

438.9

653.4

493.35

356.4

384.45

315.15

384.45

315.15

1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

342.65

466.4

680.9

520.85

383.9

411.95

342.65

411.95

342.65

2+1 CHD (0-5,99)

210.1

292.6

435.6

328.9

237.6

256.3

210.1

256.3

210.1

2+1 CHD (6-11,99)

237.6

320.1

463.1

356.4

265.1

283.8

237.6

283.8

237.6

DELUXE SUITE

ПРЕКУ НЕДЕЛА

SINGLE ROOM

173.8

338.8

481.8

328.9

283.8

301.4

256.3

301.4

256.3

SUITE 2 ADULTS

182.6

356.4

499.4

347.6

301.4

320.1

273.9

320.1

273.9

SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED

218.9

411.4

554.4

402.6

356.4

375.1

328.9

375.1

328.9

SGL 1+1 CHD (0-5,99)

173.8

338.8

481.8

328.9

283.8

301.4

256.3

301.4

256.3

SUI2A 1+1 CHD (6-11,99)

182.6

356.4

499.4

347.6

301.4

320.1

273.9

320.1

273.9

SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

201.3

383.9

526.9

375.1

328.9

347.6

301.4

347.6

301.4

SUI2A 2+1 CHD (0-5,99)

182.6

356.4

499.4

347.6

301.4

320.1

273.9

320.1

273.9

SUI2A 2+1 CHD (6-11,99)

201.3

383.9

526.9

375.1

328.9

347.6

301.4

347.6

301.4

SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

220

411.4

554.4

402.6

356.4

375.1

328.9

375.1

328.9

Weekend

SUITE 2 ADULTS

273.9

356.4

499.4

393.8

301.4

320.1

273.9

320.1

273.9

SINGLE ROOM

256.3

338.8

481.8

375.1

283.8

301.4

256.3

301.4

256.3

SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED

328.9

411.4

554.4

448.8

356.4

375.1

328.9

375.1

328.9

1+1 CHD (0-5,99)

256.3

338.8

481.8

375.1

283.8

301.4

256.3

301.4

256.3

1+1 CHD (6-11,99)

410.85

534.6

749.1

590.7

452.1

480.15

410.85

480.15

410.85

1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

438.35

562.1

776.6

618.2

479.6

507.65

438.35

507.65

438.35

2+1 CHD (0-5,99)

273.9

356.4

499.4

393.8

301.4

320.1

273.9

320.1

273.9

2+1 CHD (6-11,99)

301.4

383.9

526.9

421.3

328.9

347.6

301.4

347.6

301.4

2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

328.9

411.4

554.4

448.8

356.4

375.1

328.9

375.1

328.9

ALPINE SUITE

ПРЕКУ НЕДЕЛА

SINGLE ROOM

218.9

402.6

545.6

393.8

347.6

366.3

320.1

366.3

320.1

SUITE 2 ADULTS

228.8

421.3

564.3

411.4

366.3

383.9

338.8

383.9

338.8

SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED

265.1

476.3

619.3

466.4

421.3

438.9

393.8

438.9

393.8

SGL 1+1 CHD (0-5,99)

218.9

402.6

545.6

393.8

347.6

366.3

320.1

366.3

320.1

SUI2A 1+1 CHD (6-11,99)

228.8

421.3

564.3

411.4

366.3

383.9

338.8

383.9

338.8

SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

247.5

448.8

591.8

438.9

393.8

411.4

366.3

411.4

366.3

SUI2A 2+1 CHD (0-5,99)

228.8

421.3

564.3

411.4

366.3

383.9

338.8

383.9

338.8

SUI2A 2+1 CHD (6-11,99)

247.5

448.8

591.8

438.9

393.8

411.4

366.3

411.4

366.3

SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

266.2

476.3

619.3

466.4

421.3

438.9

393.8

438.9

393.8

Weekend

SUITE 2 ADULTS

338.8

421.3

564.3

457.6

366.3

383.9

338.8

383.9

338.8

SINGLE ROOM

320.1

402.6

545.6

438.9

347.6

366.3

320.1

366.3

320.1

SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED

393.8

476.3

619.3

512.6

421.3

438.9

393.8

438.9

393.8

1+1 CHD (0-5,99)

320.1

402.6

545.6

438.9

347.6

366.3

320.1

366.3

320.1

1+1 CHD (6-11,99)

508.2

631.95

846.45

686.4

549.45

575.85

508.2

575.85

508.2

1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99)

535.7

659.45

873.95

713.9

576.95

603.35

535.7

603.35

535.7

2+1 CHD (0-5,99)

338.8

421.3

564.3

457.6

366.3

383.9

338.8

383.9

338.8

2+1 CHD (6-11,99)

366.3

448.8

591.8

485.1

393.8

411.4

366.3

411.4

366.3

Во цената е вклучено:

 • -Ноќевање со појадок, или ноќевање со појадок и вечера (за цени во консулатација со агентите на продажба)

 • -Користење на Wi – Fi

 • -Бесплатно користење на Kids Club во рамките на работните часови

 • -Бесплатно користење на ски гардеробер

 • -Бесплатно користење на СПА центар од новата генерација Кемпински СПА со уникатна германска опременост од Klafs, единствено во Бугарија – 2 типа на сауна (Финска и Херба сауна), санариум, инфра-црвена кабина, длабока дигитална детоксикација, арома парна бања, велнес топлотна лежалка со самозагревање, отворен базент за деца, надворешно и внатрешно џакузи, внатрешен и надворешен базен, користење на снежната соба, фитнес сала.

 

Напомени:

 • -Вечерата за време на зимската сезона се служи единствено во Gallery Restorant. Деца до 5,99 год. Бесплатно добиваат предвидените оброци

 • -Цените се изразени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност, по курс 1 еур = 61,8 ден.

 • -Хотелот го задржува правото за промена на цената и понудата

 • -Влегување во собите е после 15:00 часот, локално време.

 • -Напуштање на собите е до 12:00 часот локално време.

 • -Новогодишна вечера – 165еур, дете од 6-11,99год -83еур

 • -Божиќна вечера – 36еур за возрасни и деца од 6-11,99год

 Во цената не е вклучено:

-Цената не вклучува туристичка такса од 1 еур по лице на ноќ, и ресортска такса од 0,67еур по лице на ноќ

-Полупансионот во зимска сезона е секогаш во основниот ресторан (Gallery restaurant).